IZOBRAZBA ZA POKLIC BIBLIOTEKAR

Bibliotekar, naj bi imel zaključeno izobraževanje na univerzitetnem programu bibliotekarstva in opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. 

ZNANJE POTREBNO ZA POKLIC

-Znanje iz psihologije osebnosti in kognitivne psihologije

-Znanje katalogizacije in nabave, ter o načinih shranjevanja in obnavljanja bibliografskih informacij in serijskih publikacij

-Poznati mora klasifikacijske sisteme za urejanje gradiva glede na vsebino

-Poznati mora delo s bazo podatkov in urejevanjem preglednic