DRUŠTVA BIBLIOTEKARJEV V SLOVENIJI

V Sloveniji deluje več bibliotekarskih društev.

MED NJIMI SO NAJBOLJ ZNANI : 

                                        – Bibliotekarsko društvo Ljubljana 

 – Bibliotekarsko društvo Maribor

– Bibliotekarsko društvo Celje