DELO BIBLIOTEKARJA

Bibliotekar opravlja različna dela v knjižnici. Njegovo vsakdanje delo obsega izposojo, zbiranje, izbiranje, dopolnjevanje in obnavljanje knjižnega in neknjižnega gradiva, medknjižnično izposojo in njeno nadziranje.

Klasificira, strokovno obdela in vnaša knjižnično gradivo v najrazličnejše mreže. Poskrbi tudi za ureditev bibliografije v knjižnici, ureditev vseh pomožnih kazal in njihovega pomena.

Zadolžen je za prejetje knjižničnega časopisja in njegovo natančno ureditev.

Bibliotekar lahko vodi knjižnico kot ustanovo ali pa le njen oddelek. Ureja pa tudi literarne večere in ure pravljic za otroke.